Копія ліцензії - це звичайна ксерокопія бланку ліцензії, на якій надруковано адресу провадження діяльності суб'єктом господарювання (у випадку наявності у суб'єкта відокремлених структурних підрозділів або філій, інакше кажучи, якщо адреси місцезнаходження та провадження діяльності різні), дату та номер рішення про видачу копії ліцензії, що засвідчується підписом уповноваженої особи МОЗ України та печаткою.