Відповідно до чинної редакції Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики підприємець може наймати на роботу інших лікарів, але тільки тієї ж лікарської спеціальності, що і у підприємця, та за умови наявності у підприємця вищої кваліфікаційної категорії з такої спеціальності. Щодо молодших медичних працівників з медичною освітою, то будь-яких аналогічних обмежень не встановлено.