ТОВ "ЮКК "Верітас"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » ТОВ "ЮКК "Верітас" » Правові та практичні аспекти » Електронна охорона здоровя


Електронна охорона здоровя

Сообщений 1 страница 4 из 4

1

Плануємо запровадити он-лайн "клініку". Наприклад, клієнт знаходить наш сайт в мережі Інтернет, звязується з лікарем по скайпу або по чату, оплативши послугу отримує РЕКОМЕНДАЦІЮ/ІНФОРМАЦІЮ по призначенню ліків та/або РЕКОМЕНДАЦІЮ/ІНФОРМАЦІЮ про направлення до того чи іншого лікаря. Суть в тому, що наша "компанія" не займається безпосереднім лікуванням пацієнта, а лише надає йому ІНФОРМАЦІЮ по тому, які ліки та препарати йому РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ приймати, та у разі його згоди та бажання - ІНФОРМАЦІЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЯ до якого лікаря конкретно звернутися. Тобто діяльність он-лайн консультації в мережі Інтренет полягає лише в ІНФОРМУВАННІ клієнта та носить суто РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР, про що пацієнта проінформовано та попереджено. Чи потрібна ліцензія на даний вид діяльності, чи потрібно мати приміщення/офіс, а також якщо засновник "компанії" фізична особа-підприємець, сплачує Єдиний податок, чи потрібен відповідно до Податкового Кодексу касовий апарат для вищезазначеної діяльності? У лікаря є сертифікат.

0

2

Шановний запитувач!

За результатами розгляду Вашого запиту, щодо діяльності он-лайн клініки ТОВ «ЮКК «Верітас» повідомляє наступне.
Стаття 42 Конституції України та ст. 3 Господарського кодексу України гарантує Вам здійснення господарської діяльності (підприємництва), для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку.
Вимоги статі 6 Господарського кодексу України встановлюють загальні принципи господарювання, одним яз яких є свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом.
Законодавство України визначаючи свободу підприємницької діяльності чітко встановлює межи її діяльності, в тому числі шляхом її державного регулювання, встановлення певних заборон та умов здійснення такої діяльності.
Одним із основних засобів регулюючого впливу на діяльність суб'єктів господарювання встановлених ст. 12 Господарського кодексу України є ліцензування господарської діяльності.
Приписами ст. 14 Господарського кодексу визначено, що ліцензування певних видів господарської діяльності та квотування є засобами державного регулювання у сфері господарювання, спрямованими на забезпечення єдиної державної політики у цій сфері та захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів. Ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання-ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов. Відносини, пов'язані з ліцензуванням певних видів господарської діяльності, регулюються законом.
Пунктом 2о ч. 2 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ліцензуванню в Україні підлягає такий вид господарської діяльності, як медична практика.
Медична практика - вид господарської діяльності у сфері охорони здоров'я, який провадиться закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, з метою надання видів медичної допомоги, визначених законом, та медичного обслуговування (п. 1.3. Ліцензійних умов  провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженого Наказом МОЗ України 02.02.2011 р. № 49, зареєстрованого в Мінюсті України 09.02.2011 р. за № 171/18909).
Статтею 3 Основ законодавства України про охорону здоров'я визначено, що медична допомога – це діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами.
Поняття «медична практика» кореспондується з поняттям «медична допомога», отже такою практикою є діяльність спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, вагітністю та пологами.
Для того, щоб діяльність Вашої он-лайн клініки не підпадала під поняття медичної практики, Ваша діяльність не повинна бути направлена а профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, вагітністю та пологами. Враховуючи те, що сучасні можливості здійснення он-лайн медицини є обмеженими, це унеможливлює застосування методів діагностики хвороб, призначення лікування та здійснення профілактики та реабілітації хвороб та патологічних станів он-лайн, не можна вважати Вашу діяльність медичною практикою, яка потребує ліцензування. Але, при здійсненні діяльності, просуванні та рекламуванні свого продукту Ви повинні читко визначити межі його здійснення, щоб усунути можливість ототожнення у споживача та контролюючих органів думки про те, що консультативні послуги які Вами надаються можна кваліфікувати як медична практика.
Щодо здійснення діяльність з використанням реєстратора розрахункових операцій можна зазначити наступне.
Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII внесено зміни до Податкового кодексу України в частині застосування реєстраторів розрахункових операцій. Пунктом 296.10 ст. 269 Податкового кодексу України визначено, що платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи - підприємці) груп при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій.
Пунктом 6 ст. 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами - підприємцями, які відносяться відповідно до Податкового кодексу України до груп платників єдиного податку, що не застосовують реєстратори розрахункових операцій.
Вимогами п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України, суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;
2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.
3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;
Враховуючи те, що платники першої групи можуть надавати лише побутові послуги населенню вичерпний перелік яких визначений п. 291.7. ст. 291 Податкового кодексу України, а Ваша консультаційна довільність до таких послуг не віднесена Ви повинні здійснювати діяльність на спрощенній системі шляхом реєстрації платником другої групи.
Перехідними положеннями Закону України від 28.12.2014 р. N 71-VIII передбачено, що дія норми 296.10 ст. 269 Податкового кодексу України набирає чинності для платників єдиного податку другої групи – з 01.01.2016 р. Отже, до 01.01.2016 р. реєстратор розрахункових операцій Ви можете не застосовувати
Але, відповідно до п. 28 підрозділу 10 Перехідних положень Податкового кодексу України, якщо Ви до 30.06.2015 року розпочнете використовувати реєстратор розрахункових операцій, то звільняєтесь від здійснення перевірок з дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій.

0

3

Дякую за відповідь. Проаналізувавши п. 291.4 ст 291 Податкового кодексу України помітив невідповідність обсягу доходів.
Відповідно до Вашої відповіді
1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;
2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.
3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;

1) перша група 300000 гривень
2) друга група 1500000 гривень
3) третя група 20000000 гривень

Відповідно до Податкового кодексу України (Документ 2755-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.01.2015, підстава 63-19)

п. 291.4. ст. 291 Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої або п’ятої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для таких груп;

{Абзац четвертий підпункту 2 пункту 291.4 статті 291 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4834-VI від 24.05.2012, № 5083-VI від 05.07.2012}

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;

обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень

1) перша група 150000 гривень
2) друга група 1000000 гривень
3) третя група 3000000 гривень

Питання. Чи вірно я відмітив на рахунок обєму доходів відповідно до ЧИННОГО Податкового кодексу України?

0

4

Розглянувши Ваш запит щодо застосування спрощеної системи ТОВ «ЮКК «Верітас» повідомляє наступне.
Відповідно до п. 291.3 ст. 291 Податкового кодексу України юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.
Приписами п. 291.4 ст. 291 податкового кодексу України визначено, що суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
ПЕРША ГРУППА
а) господарська діяльність здійснюється виключно фізичними особами – підприємцями (далі – ФОП);
б) заборона використання праці найманих осіб (виключна самозайнятість);
в) здійснення виключно роздрібного продажу товарів з торговельних місць на ринках або  надання побутових послуг населенню (відповідно до п. 291.7. ст. 29 цього кодексу до таких послуг віднесено: виготовлення взуття за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту взуття; виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням; виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням; виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням; виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням; виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням; виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням; додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів; виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;  послуги з ремонту трикотажних виробів;  виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;  послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;  виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;  послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;  виготовлення меблів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;  виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;  технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;  послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;  послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;  послуги з ремонту годинників;  послуги з ремонту велосипедів;  послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів; виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;  виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;  послуги з ремонту ювелірних виробів;  прокат речей особистого користування та побутових товарів; послуги з виконання фоторобіт; послуги з оброблення плівок;  послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;  послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів; вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;  послуги перукарень;  ритуальні послуги;  послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством; послуги домашньої прислуги;  послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням).
г) обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;
ДРУГА ГРУППА
а) господарська діяльність здійснюється виключно ФОП;
б) можливість використання до 10 найманих працівників;
в) здійснення всіх видів діяльності окрім  посередницьких послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), виробництво, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення танапівдорогоцінного каміння.
г) обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 1500000 гривень.;
ТРЕТЯ ГРУППА
а) господарська діяльність здійснюється виключно ФОП;
б) необмежена кількість для використання найманої праці;
в) відсутність обмежень та заборон щодо видів діяльності;
г) обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 20000000 гривень.
Отже, обсяги доходів для ФОП протягом календарного для Першої групи до 300000 гривень; для Другої групи до 1500000 гривень; для Третьої групи до 20000000 гривень.

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » ТОВ "ЮКК "Верітас" » Правові та практичні аспекти » Електронна охорона здоровя