Перелік документів визначено Постановою КМУ від 4 липня 2001 р. N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності".

Відповідно до неї та з урахуванням нових Ліцензійних умов до Ліцензійної комісії МОЗ України необхідно подати:

1. Заяву встановленого зразка;

2. Засвідчену в установленому порядку копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданого за місцем провадження діяльності, про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики;

3. Відомості про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

4. Відомості про наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;

5. Відомості про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності;

6. Довіреність на право представляти інтереси заявника в МОЗ України, якщо заява подається не особисто заявником. (оформлена нотаріально, якщо заявник фізична особа, або на бланку заявника, якщо заявник юридична особа).

Крім цього, в процесі реєстрації буде потрібно заповнити опис документів, лист узгодження та надати конверт із зворотньою адресою (виключно адресою місцезнаходження заявника) та маркою на 2,00грн.